Volg ons op:

[Laatste update: 17-05-2018]

Beste Lezer,

Zoals het hoort! Goed dat je ons privacy statement leest. We hebben zo kort en bondig proberen te omschrijven hoe wij jouw gegevens fairwerken en beheren. Mocht je verdere vragen, op- of aanmerkingen hebben, neem gerust contact met ons op.

Hartelijke groet,

Team FairSterk

FairSterk

FairSterk biedt bedrijven creatieve flexibele totaaloplossingen op het gebied van recruitment, recruitmentmarketing en arbeidsmarktcommunicatie middels de inzet van personeel (recruiteers, specialisten arbeidsmarktcommunicatie) en (grafische) vormgeving op locatie. Daarnaast organiseren bij webinars, workshops en andere activiteiten op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie. Kortom, we maken voor bedrijven van hun werving een specialisme! Dat betekent ook dat wij persoonsgegevens verwerken. Wij gaan daar zo zorgvuldig mogelijk mee om. In dit privacy statement lees je welke gegevens wij verwerken, wat wij daarmee doen en wat jouw rechten zijn ten aanzien van deze gegevens.

Soort gegevens

Voor de uitvoering van onze dienstverlening vragen en verwerken wij alleen die persoonsgegevens die hiervoor minimaal noodzakelijk zijn. Afhankelijk van het doel van de gevraagde dienstverlening, gaat het in totaliteit om de volgende persoonsgegevens:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Functiegegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum en geslacht
 • Curriculum vitae (Indien je bij ons solliciteert danwel als zzp-er via FairSterk bij onze opdrachtgevers gaat werken)
 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning, bankgegevens (indien je werkzaam wordt voor een opdrachtgever van FairSterk)

Doel van de verwerking

We verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverleningen. Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan proberen wij aan de hand van klantgegevens zo specifiek en doelgroepgericht mogelijk onze diverse diensten aan te bieden. Voornamelijk per mail. Dit zorgt uiteindelijk voor minder ‘spam’ en irritatie bij onze klanten. Dankzij het verwerken van gegevens kunnen wij onze klantervaring optimaliseren door doelgericht te adverteren ofwel voor andere doeleinden.

Concreet verwerken wij de gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een overeenkomst aan te kunnen gaan met een opdrachtgever en/of de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en emailadres om contact met je te onderhouden over de voortgang van de dienstverlening.
 • Om jouw deelname aan webinars, workshops en andere activiteiten te kunnen faciliteren.
 • Om kennis over recruitment en arbeidsmarktcommunicatie te kunnen faciliteren in de vorm van webinars, workshops en whitepapers.
 • Om in (persoonlijk) contact te blijven met onze klanten mochten ze weer gebruik willen maken van onze dienstverleningen.
 • Om informatie te delen over onze dienstverleningen ofwel eventuele veranderingen hierin.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is ofwel dat we wettelijk verplicht zijn. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde diensten uit te voeren en de overeenkomsten na te komen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Privacy maatregelen

De persoonsgegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij nemen daarnaast passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Bovendien zijn wij met al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht overeengekomen.

Fairstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of dienstverlening, bijvoorbeeld in het kader van het uitvoeren van een opdracht op het gebied van recruitment en arbeidsmarktcommunicatie.

Daarnaast kunnen wij verplicht zijn om persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel of bij het doen van aangifte van strafbare feiten.

Jouw Privacy rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FairSterk. Ten slotte heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dat inhoudt je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@fairsterk.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen je uiteraard graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. De aangepaste privacyverklaring geldt vanaf de datum van publicatie op de website van FairSterk.